Sunday, August 18, 2019   Search  
Va aflati aici: Pagina de Start
 
Detalii articol
Cuvântul IPS Arhiepiscop Nicolae la Duminica Sfinţeniei Vieţii 23 ianuarie 2011

Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

În această duminică de 23 ianuarie 2011 am hotărât să ne rugăm, împreună cu ceilalţi creştini ortodocşi din America, pentru respectarea şi apărarea vieţii în lumea în care trăim. Această rugăciune se doreşte o chemare a ajutorului lui Dumnezeu pentru a-i lumina pe cei care nu înţeleg că viaţa vine de la El şi trebuie respectată şi apărată din momentul conceperii copilului în pântecele mamei. Este o chemare la trezirea conştiinţei că avortul este păcat pentru că este ucidere a vieţii.

Încă de la începuturile Bisericii creștine avortul a fost recunoscut ca un eșec radical al iubirii. Iubirea soților și împreuna lor lucrare cu Dumnezeu naște viața. Copilul este rodul dragostei soților și al binecuvântării lui Dumnezeu. Iar acest rod poartă viață deplină din momentul conceperii în pântecele mamei. Nu este un apendice la trupul mamei de care aceasta se poate debarasa, ci este darul lui Dumnezeu către cei doi soți și către întreaga lume. A nu înțelege când și cum se naște viața înseamnă a-l ignora pe Dumnezeu, pe semen și lumea întreagă. Iar ignoranța duce la înstrăinare, nicidecum la iubire. Neînțelegerea de care vorbim privind darul vieții ne conduce la o lume fără Dumnezeu și fără iubire.

Dintotdeauna omul a căutat iubirea, căci a fost creat după chipul lui Dumnezeu care este iubire (1 Ioan 4, 8). Împlinirea vieții stă tocmai în aflarea comuniunii și a iubirii cu Dumnezeu și cu semenii. Dar tot Sf. Ioan Evanghelistul ne spune că Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru el. Dacă zicem că avem împărtășire cu El și umblăm întru întuneric, mințim și nu săvârșim adevărul (1 Ioan 1, 5-6). Ca și creștini se cuvine să înțelegem adevărul despre viață, despre originea ei și să nu ne lăsăm înșelați de luminile false ale acestei lumi străine de Dumnezeu. Ca şi creştini se cuvine să afirmăm valoarea şi sfinţenia vieţii din momentul conceperii pruncului până la trecerea din această viaţă pământească.

În această duminică vă îndemn pe toţi să vă rugaţi pentru toţi cei care nu înţeleg şi nu respectă sfinţenia vieţii, pentru cei care au săvârşit păcatul avortului şi au nevoie de rugăciunea şi ajutorul nostru pe calea pocăinţei. Vă îndemn să vă rugaţi ca Domnul Dumnezeu să ne lumineze tuturor mintea şi să înţelegem misiunea pe care o aveam de împlinit ca şi creştini ortodocşi în apărarea vieţii şi în proclamarea sfinţeniei ei. Să înţelegem că apărând viaţa, mărturisim fundamentul credinţei noastre care este Învierea lui Hristos. Vă îndemn ca la Sf. Liturghie să rostiţi această rugăciune de invocare a milei şi ajutorului lui Dumnezeu:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut, care eşti în sânurile Tatălui, Adevăratul Dumnezeu, izvorul vieţii şi al nemuririi, Lumină din Lumină, care ai venit în lume să o luminezi: ai primit a te sălăşlui în pântecele Fecioarei Maria prin puterea Duhului Tău celui Sfânt pentru mântuirea sufletelor noastre. Stăpâne Doamne, care ai venit ca noi să avem viaţă, te rugăm să luminezi minţile şi inimile celor care nu văd că viaţa începe în momentul conceperii şi că cei nenăscuţi în pântece sunt deja înfrumuseţaţi după chipul şi asemănarea Ta; îngăduie-ne a păstra şi apăra vieţile celor care nu pot avea încă grijă de ei înşişi. Că Tu eşti Dătătorul de Viaţă, aducând pe fiecare de la nefiinţă la fiinţă, pecetluind pe fiecare cu nemăsurata Ta dragoste dumnezeiască. Milostiv fi Doamne, cu cei care din nepăsare sau cu bună ştiinţă, supără bunătatea şi purtarea Ta de grijă prin păcatul avortului. Fie ca ei şi noi toţi să ajungem la viaţa Adevărului Tău şi să Te slăvim pe Tine, Dătătorul de Viaţă, împreună cu Tatăl Tău, şi cu Duhul Tău cel Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnul să ne ajute să respectăm şi să apărăm viaţa!

Cu arhiereşti binecuvântări,

† NICOLAE


You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Scris de: Pr. Calin Barbolovici
Postat la data: 1/21/2011
Nr. de accesari: 2016

Return
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 - B.O.R. "Sfanta Treime", Troy, Michigan, USA