Sunday, August 18, 2019   Search  
Va aflati aici: Pagina de Start
 
Detalii articol
Despre pastori si despre duhovnici Cuvinte de invatatura

Cuvinte de învăţătura 
Mare faţă este preotul, slujitor la altarul lui Dumnezeu. Cine-l întristează, întristează pe Duhul Sfânt Care viaza în el.

 Ce să spunem atunci de episcop? Episcopilor li s-a dat un mare har al Duhului Sfânt; ei stau mai presus decât toţi; că vulturul ei se ridica în înălţimi şi de acolo văd în depărtări nesfârşite şi cu o minte de-Dumnezeu-grăitoare ( teologică ) păstoresc turma lu Hristos.
 
 
 
 Duhul Sfânt, se spune, a aşezat în Biserică episcopi ca să păstorească turma lui Hristos ( FA 20,28 ); dacă credincioşii şi-ar aduce aminte de aceasta, i-ar iubi cu o mare iubire pe păstorii lor şi s-ar bucura din suflet la vederea păstorilor. Cine poartă în el harul Duhului Sfânt ştie despre ce vorbesc.
 
 
 
 Un om smerit şi blând mergea odată cu femeia sa şi cei trei copii ai săi pe o cale şi au întâlnit un arhiereu care călătorea într-o trăsură, şi atunci, când ţăranul s-a închinat înaintea lui cu curernicie, l-a văzut pe arhiereul care-l binecuvânta în focul harului.
 
 
 
 Dar poate va întreabă cineva: "Dacă Sfântul Duh a aşezat pe episcopi şi-i călăuzeşte, de ce nu este la noi pace şi nu înaintam ( duhovniceşte ) ?  Pentru că nu gândim drept despre puterea aşezată de Dumnezeu şi prin aceasta ne facem neascultători.  Dar dacă ne-am preda voii lui Dumnezeu, am înainta degrabă, fiindcă Domnul iubeşte sufletul smerit şi ascultător şi-l călăuzeşte El Însuşi, iar pe cel neascultaor îl aşteaptă cu răbdare şi milostivire ca el să se îndrepte. Domnul învaţă în chip înţelept sufletul prin harul Său că un bun învăţător şi un adevărat părinte.  Dar chiar şi un părinte adevărat face greşeli şi un învăţător nu ştie totul, dar Domnul e atotştiutor.
 
 
 
 Toate nenorocirile vin din accea că nu întrebăm pe "bătrânii" ( stareţii ) care au fost aşezaţi să ne călăuzească, iar păstorii nu întreabă pe Domnul cum trebuie să procedeze. Dacă Adam ar fi întrebat pe Domnul atunci când Eva i-a dat să guste din rodul oprit, Domnul l-ar fi luminat şi Adam n-ar fi păcătuit. Spun despre mine însumi: toate păcatele şi greşelile mele au venit pentru că în ceasul ispitei şi nevoilor n-am chemat pe Domnul; dar acum am învăţat să cer în rugăciune harul lui Dumnezeu şi Domnul mă păzeşte pentru rugăciunile părintelui meu duhovnicesc.
 
 
 
 Tot aşa şi arhiereii: deşi au darul Duhului Sfânt, nu înţeleg totul aşa cum trebuie şi, de aceea, în ceas de nevoie trebuie să caute luminare de la Domnul; ei lucrează după mintea lor, fapt prin care întristează milostenia lui Dumnezeu şi seamănă tulburări.  Cuviosul Serafim ( din Sarov ) spune că, atunci când dădea sfaturi după mintea sa, se întâmpla să gresasca, şi greşelile poţi fi mici, dar pot fi şi mari.  Astfel, noi toţi trebuie să învăţam să recunoaştem voia lui Dumnezeu; dar dacă nu vom învăţa, nu vom cunoaşte niciodată această cale.
 
 
 
 Domnul a zis: " Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi şi tu Mă vei preamări" ( Ps 49, 16 ). Domnul luminează pe om prin Sfântul Duh;, dar, fără Sfântul Duh, nici un om nu poate judeca drept. Până la venirea Duhului Sfânt, apostolii înşişi nu erau nici tari, nici înţelepţi, aşa încât Domnul le-a spus: " Până când vă voi mai răbda ? " (Mt 17,17 ).
 
 
 
 Domnul a dat Sfantei Biserici păstori şi ei slujesc în chipul lui Hristos şi lor le-a fost dată puterea de a ierta păcatele prin Duhul Sfânt.
 
 
 
 Dar poate că vei gândi: cum poate cutare episcop sau duhovnic sau preot să aibă Duhul Sfânt, când îi place să mănânce şi are atâtea slăbiciuni? Dar eu îţi spun: e cu putinţă, dacă nu primeşte gânduri rele; aşa încât, chiar dacă are unele defecte, acestea nu împiedică harul să vieze în sufletul lui, aşa cum un pom verde poate avea şi ramuri uscate fără ca acestea să-l vatăme, şi el aduce roadă; sau, într-o holdă de grâu, chiar dacă grâul este amestecat cu neghină, aceasta nu-l împiedică să crească.
 
 
 
 CUVIOSUL SILUAN ANTOHITUL - " ÎNTRE IADUL DEZNĂDEJDII ŞI IADUL SMERENIEI"  
  
  
  
 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Scris de: Web Master
Postat la data: 2/5/2011
Nr. de accesari: 2180

Return
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 - B.O.R. "Sfanta Treime", Troy, Michigan, USA